Executive Board

Sr. N0. Name Designation Name of the Unit
1. Sh. Jaideep Malik President Hockey Jind
2. Sh. Sunil Malik Vice-President Hockey Sonipat
3. Mrs. Sunita Rangi Gen. Secretary Hockey Panchkula
4. Mrs. Renu Dhillon Joint Secretary Hockey Rewari
5. Sh. karan Mahela Treasurer Hockey Karnal
6. Sh. Gurvinder Singh Executive Member Hockey Kurukshetra
7. Sh. Sanjeev Kumar Tyagi Executive Member Hockey Panipat
8. Sh. Sewapati  Dhillon  Executive Member Hockey Bhiwani
9. Sh. Azad Singh Malik  Executive Member
Hockey Hisar
10. Sh. Harjeet Singh  Executive Member Founder Ambala
11. Smt. Geeta Ravish  Executive Member Hockey Kaithal