Player Name Father’s Name
Shivam (GK) Vishnu Singh
Sumit Rambir
Aman Vinod Kumar
Pardeep Satpal
Himanshu Ranbir
Sukhvinder Devilal
Mahesh Saini Jagmohan Saini
Aakash Kumar Ramchander
Nasib Ramphal
Prikshit Panchal Naresh Panchal
Rohit Rana Satpal Singh
Atul Mukesh Kumar
Ankit Satish Kumar
Amit Khasa Pardeep Kumar
Ravinder Pardeep Kumar
Amandeep Mehar Singh
Jeetpal Jagjeet Singh
Ravi(GK) Krishan